Магістратураmain f magis courses

Анотація: Методом курсу є інтегроване оволодіння основними академічними навичками усного і писемного спілкування (яке є продовженням загальномовних) - слухання, говоріння, читання й письма - у поєднанні з поглибленим вивченням функціональної граматики, збагачення вокабуляра студентів за рахунок загальнонаукової лексики та лексико-граматичних структур, схожих на формування навичок наукового (академічного) спілкування. Курс складається з двох основних частин: Публічне мовлення (Public Speaking) та Академічне письмо (Academic Writing). Перша частина навчає основним правилам риторики, а саме, побудови промов (на інформування та переконування), написання розширеного плану промови (Extended formal outline), оцінювання промови та написання відгуку.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Курс спрямований на відпрацювання основних навичок дослідницької роботи в сфері соціальних комунікацій. Студенти опановують  навички проведення кількісного та якісного аналізу стану соціальних комунікацій організації, виявлення наявності/відсутності та можливого рішення стратегічних завдань щодо формування оптимального комунікаційного середовища організації залежно від загальних обставин, що складаються у той чи інший момент як навколо, так і всередині організації.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на здобуття знань і навичок побудови системи стратегічних комунікацій і комунікаційних стратегій.  Студенти поглиблюють знання із загальних засад управління ПР-процесом та плануванням й забезпеченням ефективної реалізації комунікаційних стратегій.
Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Проходження практики в департаментах/відділах комунікацій та PR агенцій. Проходження практики надає майбутньому фахівцю цілісну уяву про роботу професійної PR-організації або PR-підрозділу установи, підприємства чи громадської організації та практику застосування комунікаційних технологій у сучасному інформаційному суспільстві.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі вивчаються основні підходи і методи планування і організації кампаній в сфері зв’язків з громадськістю. Студенти здобувають знання і навички розробки  PR-кампаній.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на формування навичок підготовки і поширення PR-матеріалів для медіа, для розповсюдження онлайн, для комунікації з громадськістю (пряма публічна інформація/масова комунікація). На курсі розглядаються особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: дисципліна "Фізичне виховання (вдосконалення*) входить до переліку дисциплін вільного вибору студентів 1-го та 2-го р. н. магістерських програм. Навчальний план розраховано на 28 годин практичних занять, обсягом 2 години на тиждень. Практичні заняття організовано в секціях спортивного вдосконалення за вибором студента. Студент сам може обирати у якому саме семестрі слухати дисципліну.

Тип дисципліни: вільного вибору студента.