Бакалавратmain f news min

Анотація: Мета курсу - ознайомлення студентів з особливостями організації виробництва медіа продукту і відеопродукту як одного з основних медіапродуктів в сучасних умовах, співвідношення слова та зображення; з технологією зйомки аудіовізуального продукту в різних жанрах і просування його на медіа ринку

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Метою курсу є надати майбутньому фахівцеві із зв'язків з громадськістю базові знання з основ методології науки та організації наукових досліджень. Пояснити та місце наукових знань в сучасному суспільстві. Дати студентам необхідні навички з розробки методології та проведення наукових досліджень, критеріїв наукового аналізу. Ознайомити з новими ідеями та течіями в сфері наукового пізнання.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Сутність поняття стартап, його відмінність від бізнесу. Формулювання власних ідей та гіпотез для проектів. Конкурентів продукту. УТП продукту. Розробка бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas. Кошторис та P&L майбутнього проекту. Пітч-деки та пітчинг власної ідеї. Розробка MVP продукту .

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою виконання кваліфікаційної роботи є набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій шляхом підготовки PR стратегії/програми з підготовленими PR або комунікаційними продуктами.

Тип дисципліни: атестація

Анотація: Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проводення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Студенти ознайомляться із сутністю та еволюцією концепції соціальної відповідальності, її ролі у зростанні репутації організації, основними складовими і принципами соціальної відповідальності, міжнародними стандартами соціальної відповідальності. Упродовж курсу студенти будуть розробляти стратегії соціальної відповідальності, інтегрувати комунікації з соціальної відповідальності в загальну комунікаційну стратегію, аналізувати нефінансові звіти компаній.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета опанування дисципліни - надання цілісної системи знань щодо специфіки соціології громадської думки, закономірностей і механізмів формування, особливостей її вираження та функціонування; навчити студентів аналізувати громадську думку у контексті формування зв'язків організацій з громадськістю та прийняття управлінських рішень з питань публічної діяльності; сформувати навички впливу на громадську думку з гуманістичною метою за допомогою наукових методів і прийомів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення сутності, принципів та особливостей урядових комунікацій, видів комунікаційних стратегій урядових органів та типів комунікацій урядових органів, закономірностей формування і розвитку національного брендінгу. Під час курсу студенти здобудуть навички аналізу і застосування РR інструментів і технологій в діяльності державних органів.

Тип дисципліни: вибіркова