Історія

Кафедру зв’язків із громадськістю НаУКМА було створено у 2001 році. У 2001-2021 рр. кафедру очолював доктор філософських наук, професор, В.Г. Королько, академік Української академії політичних наук України, «Відмінник освіти України», «Заслужений діяч науки і техніки України», член Міжнародної асоціації PR (IPRA).

У перші роки існування кафедри, викладачі підготували 12 навчальних дисциплін як вибіркові дисципліни для студентів всіх факультетів НаУКМА.  У 2003 році була створена перша сертифікована програма «Теорія і методика зв’язків з громадськістю».  З 2018 року для студентів НаУКМА в рамках курсів вільного вибору кафедра пропонує три сертифікатні програми для бакалаврів («Діджитал комунікації», «Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології» та «Урядові комунікації»)  та одну для магістрів («Теорія і практика PR»). В цілому, з 2003 року понад 500 студентів НаУКМА прослухали сертифікатні програми та отримали сертифікати як додатки до диплому.

З 2010 року по 2015 рік на кафедрі функціонувала перша в Україні маґістерська програма «Менеджмент організацій і адміністрування. Менеджмент зв’язків з громадськістю (Public Relations)». З 20015 року здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю 061 - «Журналістика» за ОНП «Зв’язки з громадськістю». За всі роки існування магістерської програми було підготовлено 176 магістрів.

У 2020 році була відкрита бакалаврська програма «Зв’язки з громадськістю». Програми побудовані з урахуванням національного (Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 06 Журналістика, спеціальності 061 Журналістика) та міжнародних стандартів (зокрема, рекомендацій IPRA та The Commission on Public Relations Education) підготовки фахівців для сфери зв’язків з громадськістю.

Програми спрямовані на формування здатності управління комунікаціями організації, та формування її репутації на основі високих професійних стандартів та етики PR. Навчання на програмах дає змогу здобувачам подолати поверховий підхід до PR як до «маніпулятивної технології». Окремі дисципліни викладаються англійською мовою. Використовується змішана (дистанційна та аудиторна) форми навчання. В рамках навчальних дисциплін практикуються  виступи гостьових лекторів з числа провідних науковців та визнаних практиків в рамках кожного курсу. Так, наші студенти зустрічалися з Ярославою Гресь (GRES TODORCHUK PR), Володимиром Дегтярьовим (Newsfront PR Agency), Іветою Делікатною (ECOMM Communication Consulting) та іншими відомими практиками. У рамках студентської ініціативи – KMA PR Masters – були організовані зустрічі для всіх студентів Могилянки з Владом Троїцьким (ГОГОЛЬFEST, ДахаБраха та Dakh Daughters, центр сучасного мистецтва «Дах»), Олегом Скрипкою, дизайнером та копірайтерами Banda.

Кафедра має Угоди про наукову співпрацю та проходження виробничої практики з провідними науковими установами, бізнес-організаціями та профільними агенціями. Серед них: «Mainstream Communication & Consulting», Кабінет Міністрів України, ВЕ-ІТ, Coca Cola Ukraine, PBN Hill+Knowlton Strategies, HAVAS-PR KYIV тощо.

Випускники програми успішно працюють фахівцями з комунікацій на різних посадах у вітчизняних і зарубіжних організаціях, серед них: Mainstream Communication & Consulting, Brandcom Public Relations Agency, Be-It Agency, PBN Hill + Knowlton Strategies, Newsfront PR Agency, Havas PR, Goog; Проєкти ЄС “Розвиток сучасної системи охорони здоров’я в Україні” та TAPAS «Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах»; Інститут когнітивного моделювання, Genesis тощо.