Бакалавратmain f news min

Анотація: На курсі розглядається роль PR у системі сучасного менеджменту організації, завдання та організаційна структура внутрішнього PR-підрозділу, кваліфікаційні вимоги до PR-фахівців, організація зовнішнього PR-консультування, комунікацію із замовниками PR-агенцій. Студенти здобувають навички підготовки пропозицій на тендер по закупівлі PR-послуг та дискутують про кар'єру та професійний розвиток у сфері комунікацій з представниками PR-агенцій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі розкривається значення ролі особистості в процесі спілкування, зокрема в умовах масової комунікації, в політичному дискурсі, в інших соціально орієнтованих видах спілкування. В ньому студенти знайомляться з можливостями формування і коригування комунікативного типу та особистісних рис комунікатора, його професійними якостями, які є необхідними в процесі інформаційного обміну. Використання знань і умінь набутих в рамках курсу спрямоване на втілення їх в РR-діяльності, роботі у засобах масової комунікації, тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення принципів та функції прес-служб, особливостей організації діяльності прес-служби органів державної влади, приватного бренду, відомої особистості, міжнародної або благодійної організації.

Тип дисципліни: вибіркова