Магістратураmain f magis courses

Анотація: Під час вивчення курсу студенти знайомляться з основами формування стратегії бренду роботодавця, внутрішніми та зовнішніми комунікаціями при побудові бренду роботодавця, перетворенням співробітників в амбасадорів бренду.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Під час вивчення курсу студенти ознайомляться з принципами роботи із ЗМІ та взаємодією pr-фахівця з журналістами ЗМІ та нових медіа.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Сутність поняття стартап, його відмінність від бізнесу. Формулювання власних ідей та гіпотез для проектів. Конкурентів продукту. УТП продукту. Розробка бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas. Кошторис та P&L майбутнього проекту. Пітч-деки та пітчинг власної ідеї. Розробка MVP продукту

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Специфіка формування медіаполя, фіксація ознак "керованої"/суб'єктної складової медіаполя. Базові тренди (українські/закордонні) в медіадослідженнях, як інструменті оцінки ефективності комунікацій. Дослідницький потенціал провідних українських систем моніторингу. Дослідницький потенціал штучного інтелекту (ШІ) у медіалослідженнях і оцінці ефективності комунікацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Основні принципи підготовки комунікаційних повідомлень, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та змін поведінки. Пояснення різниці у впливі на поведінку і вплив на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних проблем, спрямованих на соціальні зміни. Проведення аналізу сильних і слабких сторінок комунікаційних захворювань, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних захворювань, спрямованих на соціальні зміни.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення концепції ESG, формування навичок розробки стратегій ESG, інтеграції їх до корпоративних стратегій. Програма курсу передбачає ознайомлення з основними аспектами ESG, обговорення кращих світових та національних практик ESG організацій. Практичні групові та індивідуальні завдання дозволять проаналізувати міжнародні, національні та корпоративні ESG ініціативи, обґрунтовувати доцільність проведення комунікаційних кампаній з ESG, розробити та презентувати стратегію ESG.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета курсу - формування базових знань та навичок з теорії та практики побудови та агрегації даних різного роду, створення базових звітів з візуалізації досліджень. В результаті навчання студенти зможуть опанувати розповсюджені інструменти агрегації даних та обробки даних, створювати особисті бази даних для агрегації різного роду інформації для подальшої її обробки та візуалізації, - вміти працювати в різних програмних продуктах компаній, що займаються агрегацією даних та навчитись самостійно створювати бази даних для подальшої агрегації та візуалізації існуючого "питання" та самостійно зробити проект візуалізації особистого ідеї, компанії, теми та інше.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Планування фандрейзингу в організації. Вибір методів фандрейзингу. Аналіз потенційних донорів проекту. Проектна пропозиція. Реалізація партнерської програми. Комунікаційна підтримка партнерської програми. Оцінювання ефективності партнерського проекту. Підготовка проектної пропозиції для актуального грантового конкурсу.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Цей курс дозволить студентам отримати необхідні знання щодо медіасередовища, специфіки його формування і функціонування, принципів саморегуляції.

Тип дисципліни: вибіркова