Бакалавратmain f news min

Анотація: "English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі розглядаються питання сутності інтегрованих комунікацій, їх складових та особливостей, впливу інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації, особливостей застосування інтегрованих комунікацій в різного типу організаціях/кампаніях. Студенти оволодівають навичками застосування різних комунікаційних інструментів та використовувати різноманітні канали інтегрованих комунікацій за моделлю PESO, розробки стратегій інтегрованих комунікацій.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі студенти здобувають навички підготовки до криз та проведення комунікацій в кризових ситуаціях (в т.ч. підготовка та проведення кризової прес-конференції, підготовка прес-релізів та заяв). Впродовж курсу розглядаються кризові ситуації (case-studes).

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета виконання курсової роботи - набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов'язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Студенти, пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективну співпрацю з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і що треба робити для того, щоб медіа висвітлювали діяльність відповідної організації. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходять гостьові лекції відомих журналістів.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на вивчення професійних стандартів PR в сфері ділової комунікації, етики та професійної поведінки у сфері РR. Студенти ознайомляться також з правовими основами діяльності PR-фахівця та розвитком ринку РR в світі та Україні.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі розглядаються питання сутності інтегрованих комунікацій, їх складових та особливостей, впливу інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації, особливостей застосування інтегрованих комунікацій в різного типу організаціях/кампаніях. Студенти оволодівають навичками застосування різних комунікаційних інструментів та використовувати різноманітні канали інтегрованих комунікацій за моделлю PESO, розробки стратегій інтегрованих комунікацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Роль і місце медіа в суспільстві. Функції, правила і технології комунікації професіональних комунікаторів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Студенти, пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективну співпрацю з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і що треба робити для того, щоб медіа висвітлювали діяльність відповідної організації. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходять гостьові лекції відомих журналістів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврських програм "Міжнародні комунікації". Впродовж курсу студенти ознайомлюються з сутністю та еволюцією концепції сталого розвитку, політиками і практиками сталого розвитку світових і національних компаній/організацій, оцінкою ефективності політик сталого розвитку. Під час вивчення курсу студенти здобувають навички розробки стратегій сталого розвитку та побудови комунікації щодо політик та практик сталого розвитку компаній/організацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Розробка презентацій. Необхідність визначення цільової аудиторії та їх потреб при розробці презентацій. Формування ефективних меседжів. Ефективний публічний виступ. Професійні портфоліо. Аналіз проведеної презентації з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти ознайомлюються із загальними засадами управління PR-кампаніями у цифровому середовищі, стратегією і тактикою у digital-комунікаціях, моніторингом та оцінкою ефективності у digital-комунікаціях. Студенти оволодівають навичками застосування основних інструментів digital-комунікацій в соціальних мережах та месенджерах, відеохостингах та стрімінгових сервісах.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення сутності, принципів та особливостей урядових комунікацій, видів комунікаційних стратегій урядових органів та типів комунікацій урядових органів, закономірностей формування і розвитку національного брендінгу. Під час курсу студенти здобудуть навички аналізу і застосування РR інструментів і технологій в діяльності державних органів.

Тип дисципліни: вибіркова