Магістратура

Опис програми

pr main 07Магістерська програма «Зв’язки з громадськістю», спеціальність 061 Журналістика/ «Public Relations»

 

Програма фокусується на підготовці фахівців, здатних вибудовувати систему зв’язків з громадськістю як складову стратегічного менеджменту організації, застосовувати сучасні комунікаційні технології та наукові досягнення соціальних комунікацій. Програма передбачає не тільки оволодіння інструментами і технологіями комунікації, а також оволодіння знаннями та навичками формування пабліцитного та репутаційного капіталу організації на основі високих професійних стандартів та етики PR.

Особливості програми:

  • використання в навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання та принципів Liberal Arts Education;
  • реалізація особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
  • виступи гостьових лекторів з числа провідних науковців та визнаних практиків;
  • викладання окремих дисциплін англійською мовою.

Використовується змішана (дистанційна та аудиторна) форма навчання.

Можливість працевлаштування:

Робота на посадах менеджера із зв'язків з громадськістю, фахівця зв’язків з громадськістю, прес-секретаря.
У PR агенціях, відділах зв’язків з громадськістю, департаментах комунікації органів влади, бізнес-компаніях, політичних та громадських організаціях та їх прес-центрах, продовжити своє навчання на докторській програмі і займатися наукою.

Детальніше про програму 2022

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.

 Детальніше про програму 2023-2024

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.

 

Рецензії на ОПН Зв'язки з громадськістю" 2023 р.

 Рецензія Newsfront

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.

 

 Рецензія Чепурко

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.

 

 Рецензія Окша

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.

 

Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення освітньо-наукової програми «Зв’язки з громадськістю» спеціальності 061 Журналістика та результати їхнього обговорення на засіданні кафедри зв’язків з громадськістю (протокол № 12 від 22.12.23)

 

Пункт ОП/ОНП

Стейкголдер

Пропозиції/зауваження

Враховано/частково

враховано/відхилено

 

Нова редакція

 

1

Рекомендації до навчального плану

Здобувачі

Збільшити кількість практичних(семінарських занять), в т.ч. курсів  «Копірайтинг»,  «Теорія та історія соціальних комунікацій» та «Методологія та організація наукових досліджень»

Частково враховано

«Стратегії інтегрованих комунікацій» (було 16 лекційних, 12 семінарських занять, стало: 10 лекційних, 20 семінарських занять);  «Правові та етичні стандарти РR-діяльності» (було 16 лекційних, 12 семінарських занять, стало: 12 лекційних, 16 семінарських занять); «Стратегії урядових комунікацій» (було 16 лекційних, 12 семінарських занять, стало: 12 лекційних, 24 семінарських занять); 

«PR для неурядових організацій» (було 16 лекційних, 12 семінарських занять, стало: 12 лекційних, 24 семінарських занять);  «Цифрові комунікації» (було16 лекційних, 12 семінарських занять,  стало 12 год. лекційних, 16 годин - семінарських занять), «Копірайтинг в PR» (було16 лекційних, 12 семінарських занять,  стало 12 год. лекційних, 16 годин - семінарських занять),  «Сучасні концепції соціальних комунікацій» (було 16 лекційних, 12 семінарських занять, стало 14 лекційних, 24 семінарських занять), «Зв’язки із ЗМІ» (було 20 лекцій, 16 семінарських занять, стало 14 лекційних,  22 семінарських), «Методологія та організація наукових досліджень» (було 14 лекційних,

16 семінарських занять, стало 12 лекційних, 18 семінарських занять)

2

П.2 Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

Викладач кафедри

Збільшити кредити курсу «Сучасні концепції соціальних комунікацій»: зараз 3кред./1 семестр – прошу 4кред./1 семестр  

Враховано

«Сучасні концепції соціальних комунікацій» (4 кредити ЄКТС,1 триместр)

3

Викладач кафедри

Змінити назву курсу «Комунікації  заради змін поведінки (Behaviour сhange сommunications)» на   «Комунікації для поведінкових змін»

Враховано

«Комунікації для поведінкових змін» (3 кредити ЄКТС, 2 триместр)

4

Викладач кафедри

Змінити назву курсу «Організація роботи агентства та служби зв’язків з громадськістю» на   «Організація комунікаційних департаментів та агентств»

Враховано

«Організація комунікаційних департаментів та агентств» (3 кредити ЄКТС, 1 триместр)

5

Викладач кафедри

Додати вибірковий курс «Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв`язків із громадськістю»

Враховано

«Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв`язків із громадськістю» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 2 триместр )

6

Викладач кафедри

Додати вибірковий курс «Міжнародні комунікації»

Враховано

«Міжнародні комунікації» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 2 триместр)

7

Викладач кафедри

Додати  курс «Структура та прогнозування інформаційних потоків»: З кред./2 семестр

Враховано

Курс «Структура та прогнозування інф. потоків» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 3 триместр)

8

Викладач кафедри

Вилучити вибірковий  курс «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Враховано

«Теорія і історія соціальних комунікацій» (вибірковий) вилучили.

9

Викладач кафедри

Змінити курс «Копірайтинг» на  «Копірайтинг в PR» і перенести на 2д семестр

Враховано

«Копірайтинг в PR» (вибірковий,  3 кредити ЄКТС, 2д триместр)

10

Викладач кафедри

Додати вибірковий курс «Гібридна війна та інформаційні виклики»

Враховано

«Гібридна війна та інформаційні виклики» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 2 триместр)

11

Викладач кафедри

Додати вибірковий курс «Кризові комунікації»

Враховано

«Кризові комунікації» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 3 триместр)

12

Викладач кафедри

Вилучити вибіркові курси «Планування та організація кампаній в сфері зв’язків з громадськістю», «Основи управлінського  консультування», «Менеджмент створення подій та їх інформаційної підтримки»,  «Міжнародний досвід розвитку зв’язків з громадськістю», «Веб-технології у PR»

Враховано

Вилучені курси

13

Викладач кафедри

Збільшити кількість кредитів вибіркових курсів «PR для неурядових організацій» та курсу «Стратегії урядових комунікацій» на 0,5 кредитів

Враховано

«PR для неурядових організацій» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 3,5 триместр), «Стратегії урядових комунікацій» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 3,5 триместр)

14

Роботодавець

Додати курс «PR-функції в ІТ-компаніях» (вибірковий)

Враховано

«PR-функції в ІТ-компаніях» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 4 триместр)

15

Викладач кафедри

Змінити курс «Технології підготовки та поширення інформаційних PR –матеріалів» на «Розробка інформаційних продуктів у сфері PR»

Враховано

«Розробка інформаційних продуктів у сфері PR» (вибірковий, (3 кредити ЄКТС, 1 триместр)

16

Викладач кафедри

Додати курс «Комунікаційна майстерність у контексті афективних поляризаційних викликів: стратегії ідентифікації та інструменти нейтралізації» (вибірковий)

Враховано

 «Комунікаційна майстерність в умовах афективної поляризації» (вибірковий, 3,5 кредити ЄКТС, 3 триместр )

17

Роботодавець

Додати курс «Інноваційні технології та їх використання у PR-діяльності»

Враховано

«Інноваційні технології та їх використання у PR-діяльності» (вибірковий, 3 кредити ЄКТС, 3 триместр )

18

Здобувачі ОНП

Доповнити такими курсами: «Діджитал ПР», «Копірайтинг для ПР» (бракувало окремих знань про написання різних ПР матеріалів комплексно з відгуками), «Психологія і менеджмент публічних комунікацій», «Публічна мова та комунікація», «Брендинг»

Частково враховано

ОНП має курс «Цифрові комунікації». Курс «Копірайтинг» переформатований в курс  «Копірайтинг для PR». Питання брендінгу розглядається в курсах   «Стратегії інтегрованих комунікацій».

19

Роботодавець

Збільшити кількість занять з тематики цільових аудиторій 

Враховано

Розширена кількість занять (включаючи практичні заняття) з тематики цільових аудиторій в курсі «Стратегії інтегрованих комунікацій» та «Комунікації для поведінкових змін»