Бакалавратmain f news min

Анотація: Програма курсу передбачає вивчення основ медіаменеджменту та формування навичок управління медіаорганізаціями. Під час вивчення курсу студенти оволодіють навичками управління репутаційною складовою у роботі медіаорганізацій.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на вивчення професійних стандартів PR в сфері ділової комунікації, етики та професійної поведінки у сфері РR. Студенти ознайомляться також з правовими основами діяльності PR-фахівця та розвитком ринку РR в світі та Україні.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі студенти здобудуть навички створення контенту для різних медіа платформ, на основі знань щодо аналізу комунікаційних завдань та цільової аудиторії, особливостей контенту для соціальних мереж, правил створення ефективних заголовків. Крім того, прогарма курсу передбачає вивчення питань специфіки публічних виступів, підготовки інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Впродовж курсу студенти будуть розробляти контент для соціальних медіа та комунікаційну digital-стратегію на основі отриманих знань щодо побудови бренду в соціальних медіа, правил нарощування social visibility, роботи із різними комунікаційними digital-інструментами.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти здобувають знання і навички публічного виступу: структура виступу, ключові повідомлення, вербальні та невербальні засоби привернення уваги тощо. Впродовж вивчення курсу студенти не тільки аналізують виступи публічних осіб, а і практикуються готувати та проводити власні публічні виступи.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Тип дисципліни: вибіркова