Бакалавратmain f news min

Анотація: Мета курсу - надати знання щодо суті внутрішньокорпоративних комунікацій, їх ролі у формуванні корпоративної культури. Детально розглядаються питання ролі внутрішньокорпоративних комунікацій під час трансформацій та у мультикультурному середовищі. Студенти ознайомляться з інструментами та каналами внутрішньокорпоративних комунікацій: інтранет, події, корпоративне відео, корпоративне видання; методами оцінювання їх ефективності.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета виконання курсової роботи - набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій. Курсова робота передбачає вивчення здобувачем конкретної професійної проблеми з обов'язковою розробкою комунікаційного продукту або проекту комунікаційної акції, до яких додається пояснювальна записка.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Метою курсу є вивчення принципів, стандартів і основних методів оцінки ефективності PR-діяльності та їх переваг. Студенти оволодіють навичками обирання критеріїв діагностики змін на різних етапах і рівнях виконання комунікаційної діяльності та проведення оцінки загальних результатів реалізації не тільки конкретних PR-програм, але й тривалих PR-стосунків організації з громадськістю. Увага звертається на головні компоненти оцінки зв'язків з громадськістю, стандарти та методи вимірювання досягнення інформаційних, мотиваційних і поведінкових цілей PR-кампаній, а також на ціннісні оцінки загальної PR-активності.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Метою курсу є вивчення напрямків у рамках бізнес (корпоративних та бренд) комунікацій, набуття студентами знань з побудови системи стратегічних комунікацій та методів управління репутацією.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на вивчення загальних засад застосування веб-технологій у PR-діяльності. основних підходів до просування та оптимізації веб-ресурсів, аналізу та оцінки його ефективності. Студенти отримають навички створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS).

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти вивчають питання особливостей громадського сектору, які обумовлюють необхідність застосування комунікаційних інструментів й технологій, роль комунікацій у формуванні репутації організацій громадського сектору та знаходженні ресурсів, механізми співпраці громадського сектору з органами влади і бізнесом.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс присвячений розробці та реалізації комунікаційних кампаній, що ставлять за мету зміну поведінки людини. Студенти познайомляться із сучасними теоріями та практичними інструментами поведінкових змін, які будуть корисні і для бізнес-комунікацій, так і для некомерційних кампаній. Студенти спільно із запрошеним гостем-практиком будуть розробляти кампанії поведінкових змін.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди ви підготуєте проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу. Курс "Фандрейзинг" вже багато років є одним з найбільш популярних курсів в НаУКМА.

Тип дисципліни: вибіркова