Бакалавратmain f news min

Анотація: "English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс надає теоретичні знання та практичні навики необхідні для передбачення, запобігання та вирішення кризових ситуацій в державному, комерційному та громадському секторі. Завдяки використанню формату ділових ігор студенти оволодіють практичними інструментами взаємодії із мас медіа та комунікації в соціальних мережах під час кризи.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Курс спрямований на ознайомленні майбутнього фахівця з цілісною системою основних принципів, форм і методів дослідницької та аналітичної роботи в сфері зв'язків з громадськістю, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо вивчення діяльності організації, компанії, вміння за допомогою аналізу описати ситуацію, в якій вона перебуває на даний момент, зробити прогноз її розвитку та дати рекомендації щодо оптимізації її комунікаційного середовища. У ході вивчення курсу дати студенту можливість сформувати розуміння змісту процесів, що відбуваються в комунікативному просторі суспільства та організації, виробити навички адекватного використання стандартних кількісних і якісних методів вивчення реального стану зв'язків організації з цільовими групами громадськості. Студент отримає основні навички дослідницької роботи в сфері PR для проведення ситуаційного аналізу за допомогою таких спеціальних методів, як моніторинг ситуації, SWOT-аналіз, PR-аудит, комунікаційний аудит, аудит медіа-портрету організації, соціальний аудит тощо.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Студенти, пройшовши цей курс, навчаться налагоджувати ефективну співпрацю з журналістами, зрозуміють чому та або інша інформація стає новиною і що треба робити для того, щоб медіа висвітлювали діяльність відповідної організації. Курс дасть знання про те як писати для медіа та яким чином організовувати події для преси. В рамках курсу проходять гостьові лекції відомих журналістів.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Основною метою курсу є формування системи знань про планування, організацію та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Завдання дисципліни: закласти теоретичні та практичні основи планування, організації та проведення масштабних ПР-кампаній; ознайомити студентів з типами масових кампаній, їх принципами та елементами; засвоїти основні етапи підготовки та реалізації плану ПР-кампаній; навчити створювати презентацію плану ПР-кампанії.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Теоретичні основи журналістики, першооснови журналістської діяльності в її історичних та сучасних формах, аналіз журналістського продукту та створення власних медіа матеріалів, а також аналіз масово-комунікативних процесів суспільно-політичного життя.

Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Антропологія — біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини.

Тип дисципліни: вибіркова

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврської програми "Діджитал комунікації". На курсі розглядаються питання сучасних теорій та концепцій діяльності засобів масової інформації, загальні принципи виробництво новин в мас медіа, організація виробництва новин на телебаченні. Акцентується увага на проблемі сприйняття аудиторією інформаційних повідомлень та впливу засобів масової інформації на аудиторію, життєвої необхідності дотримання етики та професіоналізму журналістів.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс познайомить із особливостями комунікаційних ринків США, Європи та посткомуністичних країн. Впрововж курсу розглядаються основні глобальні комунікаційні мережі та етика зв'язків з громадськістю у міжнародному контексті. Традиційно в рамках курсу відбувається гостьова лекція, яку читає директор по комунікаціям однієї з міжнародних організацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Ознайомлення майбутнього фахівця із сутністю підприємництва є передумовою економічного зростання, який базується на підприємницькій ініціативі в різних сферах економіки та видах організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності. Представлений курс "Основи підприємництва" дозводить пілготувати фахівців, які мають глибокі теоретичні та практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід ведення підприємницької діяльності в різних країнах світу, розробити комунікаційні кампанія представлення вітчизняних підприємств на світовій арені та налагодити зв'язки бізнесу із громадськістю та "третім" сектором.

Тип дисципліни: вибірковий

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврської програми "Діджитал комунікації". Впродовж курс студенти ознайомлюються з теоретичні основи PR та процесом управління PR (дослідницька робота, планування та програмування, організація акцій і комунікацій, оцінка ефективності PR-програм) та здобувають навички у розробці PR програм.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврської програми "Діджитал комунікації". На курсі студенти ознайомлюються із загальними засадами управління PR-кампаніями у цифровому середовищі, стратегією і тактикою у digital-комунікаціях, моніторингом та оцінкою ефективності у digital-комунікаціях. Студенти оволодівають навичками застосування основних інструментів digital-комунікацій в соціальних мережах та месенджерах, відеохостингах та стрімінгових сервісах.

Тип дисципліни: вибіркова