Магістратураmain f magis courses

Анотація: Впродовж курсу студенти ознайомляться з питаннями сутністю та особливостями інтегрованих комунікацій,  впливу інтегрованих комунікацій на формування бренду і репутації. Серед практичних навичок, які здобудуть студенти під час навчання – застосовувати різноманітні інструменти та канали інтегрованих комунікацій та розробляти стратегії інтегрованих комунікацій, враховуючи  особливості різного типу організацій/кампаній (державні, комерційні, неприбуткові).

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Сучасні концепції соціальних комунікацій.
Тип дисципліни: нормативний

Анотація: Упродовж курсу студенти вивчають особливості та напрями C4D (Communication for Development), основні принципи C4D: Com4Prom, Com4Imple, Com4Power, Com4Coord; комунікаційні інструменти та підходи для досягнення цілого сталого розвитку. Курс викладається англійською мовою.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі студенти здобудуть навички створення контенту для різних медіа платформ, на основі знань щодо аналізу комунікаційних завдань та цільової аудиторії, особливостей контенту для соціальних мереж, правил створення ефективних заголовків. Крім того, прогарма курсу передбачає вивчення питань специфіки публічних виступів, підготовки інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: "Подієвий" компонент у практиці паблік рілейшнз. Поняття "новинарна подія", "спеціальна подія". Інформаційний потенціал спеціальних подій. Організація спеціальних подій у практиці PR. Технології організації PR-подій різного призначення. Бюджет, календар-графік, організаційно-технічні питання при підготовці й проведенні ПР-події та її висвітленні в ЗМІ. Оцінка ефективності ПР-події та її інформаційної підтримки.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Розвиток системи паблик рілейшнз у США. Система забезпечення PR-індустрії в США. Система паблік рілейшнз у Великій Британії. PR в європейських країнах. Система зв'язків з громадськістю в посткомуністичних країнах. Нові ринки PR-послуг.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Студенти під час вивчення дисципліни оволодіють навичками розробки презентацій та ефективного публічного виступу .

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти мають можливість ознайомитись з роллю і місцем політичного PR у суспільстві, теоретичними засадами PR-діяльності у політичній сфері та комунікаційними PR-технологіями в політиці.

Тип дисципліни: вибіркова