Бакалавратmain f news min

Анотація: Відпрацювання навичок дизайн-проєктування в графіці, розробки дизайн-концепції. Оволодіння навичками створення інфографіки, візуалізації даних, створення айдентики, роботи з Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, InDesign.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: На курсі вивчаються загальні засади управління PR-кампаніями у цифровому середовищі та стратегія і тактика у digital-комунікаціях. Студенти здобувають навички володіння основними інструментами digital-комунікацій, роботи з соціальними мережами та месенджерами, відеохостингами та стрімінговими сервісами. Під час навчання розглядаються питання моніторингу, аналітики, оцінки ефективності та звітності у digital-комунікаціях.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Мета вивчення дисципліни: розвиток професійних знань і навичок створення бренду та управління репутацією організацій, компанії. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність бренду і репутації; назвати механізми формування та корекції бренду; скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції бренду організації; пояснити місце та роль бренду у формуванні комунікаційної стратегії організації; знати основні сучасні технології формування чинників "бренд" та "репутація" організації сучасними інструментами комунікацій; розробити стратегію формування бренду організації/компанії.

Тип дисципліни: нормативна

Анотація: Упродовж курсу студенти вивчатимуть особливості та напрями C4D (Communication for Development), основні принципи C4D: Com4Prom, Com4Imple, Com4Power, Com4Coord; комунікаційні інструменти та підходи для досягнення цілей сталого розвитку. Курс викладається англійською мовою.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Програма курсу базується на поєднанні теоретичного та практичного підходів до аналізу комунікацій. Центром курсу є надання теоретичних знань про специфіку сучасних категорій "медіаполя країни", "медіапростору", "медіаполя політичного процесу", "медіаполя бізнес процесу" у поєднанні із засвоєнням теорії та практики сучасних методів та інструментів, спрямованих на аналіз комунікацій та оцінку ефективності комунікацій. Практична частина курсу передбачає вивчення сучасних інструментів автоматизованого контент-аналізу, а також оцінки якості комунікацій за допомогою ШІ. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Дисципліна є частиною сертифікатної бакалаврських програм "Діджитал комунікації". Основною метою курсу є формування системи знань про планування, організацію та проведенні масштабних ПР-кампаній в роботі державних, недержавних (НДО) та підприємницьких організацій. Завдання дисципліни: закласти теоретичні та практичні основи планування, організації та проведення масштабних ПР-кампаній; ознайомити студентів з типами масових кампаній, їх принципами та елементами; засвоїти основні етапи підготовки та реалізації плану ПР-кампаній; навчити створювати презентацію плану ПР-кампанії.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні системи знань про сутність політичних комунікацій в цілому і у виборчих кампаніях зокрема. В результаті вивчення курсу студенти зможуть пояснити сутність політичних комунікацій, охарактеризувати специфіку політичних комунікацій у виборчому процесі, перелічити основні технології розбудови та реалізації політичного іміджу, обгрунтувати вибір методик застосування антикризового PR у виборчих кампаніях.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на формування цілісної уяви про структуру, управління та прогнозування інформаційних потоків, ознайомити із засадами оцінки діяльності суб'єктів глобального інформаційного простору та інформаційних потоків у ньому, а також практичними підходами до розуміння змін у сфері комунікацій та медіаменеджменту.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Архітектонікою програми дисципліни "Теорія та практика рекламної діяльності" передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламної діяльності як комплексного підходу до управління медійною агенцією чи рекламною компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці.

Тип дисципліни: вибіркова