Опис програми

pr main 07 Бакалаврська програма «Зв’язки з громадськістю»

Програма побудована на багатих професійних напрацюваннях діючої магістерської програми, вона відповідає галузевим стандартам вищої освіти України та міжнародним вимогам, зокрема, рекомендаціям Міжнародної асоціації зв’язків з громадськістю (IPRA) та The Commission on Public Relations Education. 

Програма передбачає підготовку фахівців у сфері зв’язків з громадськістю, здатних застосовувати сучасні комунікаційні технології задля гармонізації стосунків організації з громадськістю, формування довіри до неї.

 • Ґрунтовна, базована на міжнародних стандартах, академічна освіта, де ви вивчатимете англійську мову, політологію, соціологію, менеджмент, маркетинг тощо.
 • Збалансоване поєднання теоретичної та практичної частин: дослідницька роботи (дослідження в сфері РR) та практичні навички .
 • Практика під час навчання у відомих РR-агенціях і департаментах комунікації: Mainstream Communication & Consulting, Кабінет Міністрів України, інших провідних міжнародних та вітчизняних компаніях та PR-агенціях.

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є формування висококваліфікованого фахівця, який володіє практичними навичками технологій впровадження цивілізованих зв’язків з громадськістю в різних сферах суспільного життя, дотримуючись високих професійних стандартів та етики PR.

Особливості програми

 • використання в навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання та принципів Liberal Art Education;
 • реалізація особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 • впровадження елементів проблемно - орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними
 • професійних навичок;
 • забезпечення ефективності виробничої практики студентів в PR агенціях, комерційних, державних та неурядових організаціях;
 • особливий наголос в процесі навчання робиться на академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА;
 • впровадження практики залучення гостьових лекторів;
 • використання змішаної (дистанційна та аудиторна) форму навчання;
 • залучення студентів до виконання наукових досліджень у сфері зв’язків з громадськістю.

Що буде вміти випускник програми?

 • Вести комунікацію в соціальних мережах;
 • готувати різноманітні РR-матеріали (відео, буклети, рекламні повідомлення, статті, інтерв’ю тощо);
 • розробляти та реалізовувати РR-програми та комунікаційні стратегії та оцінювати їхню ефективність та багато іншого.

Де зможе працювати випускник програми?

У консалтингових PR-фірмах, відділах зв’язків з громадськістю, департаментах комунікації органів влади, бізнес-компаніях, політичних та громадських організаціях та їх прес-центрах, продовжити своє навчання на магістерських програмах і займатися наукою.

Детальніше про програму 2022

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.

 Детальніше про програму 2023-2024

Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.
Схоже Ваш браузер не підтримує перегляд PDF, відтак спробуйте переглянути цей документ після його завантаження. Завантажити PDF.