Опис програми

pr main 07 Бакалаврська програма «Зв’язки з громадськістю»

Програма побудована на багатих професійних напрацюваннях діючої магістерської програми, вона відповідає галузевим стандартам вищої освіти України та міжнародним вимогам, зокрема, рекомендаціям Міжнародної асоціації зв’язків з громадськістю (IPRA) та The Commission on Public Relations Education. 

Програма передбачає підготовку фахівців у сфері зв’язків з громадськістю, здатних застосовувати сучасні комунікаційні технології задля гармонізації стосунків організації з громадськістю, формування довіри до неї.

 • Ґрунтовна, базована на міжнародних стандартах, академічна освіта, де ви вивчатимете англійську мову, політологію, соціологію, менеджмент, маркетинг тощо.
 • Збалансоване поєднання теоретичної та практичної частин: дослідницька роботи (дослідження в сфері РR) та практичні навички .
 • Практика під час навчання у відомих РR-агенціях і департаментах комунікації: Mainstream Communication & Consulting, Кабінет Міністрів України, інших провідних міжнародних та вітчизняних компаніях та PR-агенціях.

Мета освітньої програми

Метою освітньої програми є формування висококваліфікованого фахівця, який володіє практичними навичками технологій впровадження цивілізованих зв’язків з громадськістю в різних сферах суспільного життя, дотримуючись високих професійних стандартів та етики PR.

Особливості програми

 • використання в навчальному процесі інтерактивних методів, професійно-ситуаційного моделювання та принципів Liberal Art Education;
 • реалізація особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 • впровадження елементів проблемно - орієнтованого навчання (problem-based learning) з метою розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними
 • професійних навичок;
 • забезпечення ефективності виробничої практики студентів в PR агенціях, комерційних, державних та неурядових організаціях;
 • особливий наголос в процесі навчання робиться на академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА;
 • впровадження практики залучення гостьових лекторів;
 • використання змішаної (дистанційна та аудиторна) форму навчання;
 • залучення студентів до виконання наукових досліджень у сфері зв’язків з громадськістю.

Що буде вміти випускник програми?

 • Вести комунікацію в соціальних мережах;
 • готувати різноманітні РR-матеріали (відео, буклети, рекламні повідомлення, статті, інтерв’ю тощо);
 • розробляти та реалізовувати РR-програми та комунікаційні стратегії та оцінювати їхню ефективність та багато іншого.

Де зможе працювати випускник програми?

У консалтингових PR-фірмах, відділах зв’язків з громадськістю, департаментах комунікації органів влади, бізнес-компаніях, політичних та громадських організаціях та їх прес-центрах, продовжити своє навчання на магістерських програмах і займатися наукою.

Детальніше про програму

https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/docs/op/OP_PR_2022.pdf