Додаткова інформація

 • тривалість курсу 8д семестр, захист тези, 12 кредитів
 • викладач без лінку викладачі кафедри

Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди вони підготують проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 8 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • викладач без лінку Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Мета вивчення дисципліни - розвиток професійних знань і навичок формування іміджу організацій, компанії, особистості. В результаті вивчення курсу студенти зможуть: пояснити сутність іміджу (стереотипу, образу); перелічити принципи формування та корекції іміджу; назвати механізми формування та корекції іміджу; обґрунтувати етнопсихологічні особливості сприйняття іміджу;скласти та обґрунтувати план розбудови/корекції ПР-іміджу організації; перелічити основні комунікаційні інструменти формування іміджу.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 8 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 8 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3кредити

Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 8 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • викладач без лінку І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредити
 • викладач без лінку О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • викладач без лінку А.Г.Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проведення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • викладач без лінку І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Мета вивчення дисципліни - формування базових знань та навичок необхідних для запуску власного проекту (стартапу) таких як розробка гіпотези, визначення ЦА та конкурентів, комунікація з інвесторами тощо. В результаті навчання студенти зможуть: пояснити сутність поняття стартап; пояснити чим стартап відрізняється від бізнесу; формулювати власні ідеї та гіпотези для проектів; визначати ЦА свого продукту; визначати конкурентів свого продукту; визначати УТП свого продукту; розробляти бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas; розробляти кошторис та P&L майбутнього проекту; розробляти пітч-деки та пітчити власні ідеї; розробляти MVP продукту.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 7 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • викладач без лінку В. А. Цимбалюк, старший викладач

Персоніфікація інформаційного обміну - спецкурс, який розкриває значення ролі особистості в процесі спілкування, зокрема в умовах масової комунікації, в політичному дискурсі, в інших соціально орієнтованих видах спілкування. В ньому студенти знайомляться з можливостями формування і коригування комунікативного типу та особистісних рис Комунікатора, його професійними якостями, які є необхідними в процесі інформаційного обміну. Використанння знань і умінь набутих в рамках спецкурсу спрямоване на втілення їх в РR-діяльності, роботі у засобах масової комунікації, тощо.

Додаткова інформація

 • тривалість курсу 6д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • викладач без лінку О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент
Сторінка 1 із 5