Анотація: Метою виконання кваліфікаційної роботи є набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій шляхом підготовки PR стратегії/програми з підготовленими PR або комунікаційними продуктами.

Тип дисципліни: атестація

Анотація: Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди ви підготуєте проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу. Курс "Фандрейзинг" вже багато років є одним з найбільш популярних курсів в НаУКМА.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Основною метою курсу є ознайомлення студентів з механізмами планування, підготовки і проведення спеціальних PR - подій та інформаційних приводів, що дозволяють організації одержати заслужену пресу та бажане пабліситі. Курс дозволить сформувати практичні навички планування PR-події, її комунікаційної підтримки, підготовки інформаційних матеріалів для організації пабліситі.

Тип дисципліни: вибірковий

Анотація: Впродовж курсу студенти вивчатимуть сутність лобіювання та його сучасні правові засади, зміст лобістської роботи, безпосереднє та опосередковане лобіювання, методи цивілізованого лобіювання, різницю між лобіюванням та адвокацією.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Курс спрямований на формування знань та навичок формування та роботи з базами даних в PR. Впродовж курсу студенти розглядають такі питання: інформація та дані, адаптація під механізми обміну даними (REST API, основні принципи створення кросгалузевих звітів (Google Data Studio (Looker Studio), Microsoft Power BI) та здобувають навички роботи з даними (googlе-таблиці, excel) та розробки SQL- бази даних.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Мета курсу - дати майбутньому PR-фахівцеві цілісну уяву про семіотичні засади комунікації, засоби і процедури створення семіосоціопсихологічної палітри, яку використовують PR та реклама. На базі засвоєння студентами теоретичних основ мультимедіатизації та використання знакових систем сформувати комплекс практичних умінь та навичок щодо роботи у галузі PR та реклами. Ознайомити із засадами семіотичних підходів та технологій у маркетингу та рекламі: рівні вивчення та рівні використання мультимедіатизації знакових систем.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Впродовж курсу студенти вивчатимуть поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій, особливості крос-культурних комунікацій, принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій, специфіку та крос-культурні особливості використання соціальних медіа, методику розробки контенту для крос-культурного середовища.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: На курсі студенти вивчають питання особливостей громадського сектору, які обумовлюють необхідність застосування комунікаційних інструментів й технологій, роль комунікацій у формуванні репутації організацій громадського сектору та знаходженні ресурсів, механізми співпраці громадського сектору з органами влади і бізнесом.

Тип дисципліни: вибіркова

Анотація: Метою виконання кваліфікаційної роботи є набуття навичок вирішення актуальних комунікаційних проблем, застосування комунікаційних інструментів та технологій шляхом підготовки PR стратегії/програми з підготовленими PR або комунікаційними продуктами.

Тип дисципліни: атестація

Сторінка 1 із 7