Магістратураmain f magis courses

Технології підготовки та поширення інформаційних PR-матеріалів

Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

  • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредити
  • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент