Магістратураmain f magis courses

Менеджмент створення подій та їх інформаційної підтримки

«Подієвий» компонент у практиці паблік рілейшнз. Поняття «новинарна подія», «спеціальна подія». Інформаційний потенціал спеціальних подій. Організація спеціальних подій у практиці PR. Технології організації PR-подій різного призначення. Бюджет, календар-графік, організаційно-технічні питання при підготовці й проведенні ПР-події та її висвітленні в ЗМІ. Оцінка ефективності ПР-події та її інформаційної підтримки.

  • 2 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
  • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент