Конфліктологія

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Історія та розвиток конфліктології як науки. Сучасні теорії конфлікту. Загальна характеристика соціального конфлікту. Політичній конфлікт, його визначення та ідентифікація. Етнонаціональні конфлікти. Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Основні підходи до вивчення та аналізу конфлікту. Переговори. Особливості сучасних міжнародних переговорів

Міжнародний досвід розвитку зв’язків із громадськістю

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Розвиток системи паблик рілейшнз у США. Система забезпечення PR-індустрії в США. Система паблік рілейшнз у Великій Британії. PR в європейських країнах. Система зв’язків з громадськістю в посткомуністичних країнах. Нові ринки PR-послуг.

Теорія та історія соціальних комунікацій

 • 1 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • О .О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.

Політичний PR

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3 кредиту
 • О.В. Чекмишев, д.н. із соц-х ком-й, професор

Роль і місце політичного PR у суспільстві. Сутність і функції. Методи та технології. Стратегія політичного PR. PR піж час виборчих кампаній. Антикризовий PR.

Техніка ділових презентацій

 • 2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Цей курс призначений для формування різних видів навичок для ефективної презентації. Впродовж значного періоду навчання студенти будуть розробляти презентації та вибирати відповідні інструменти для досягнення цілей, що ставляться. За результатами курсу студент повинен: вміти визначати цільові аудиторії та їх потреби; формувати ефективні меседжі; будувати ефективний публічний виступ;створювати презентації професійних порт фоліо;а аналізувати проведену презентацію з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок.

Соціологія громадської думки

 • 2д семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредити
 • В.Г.Королько, доктор філософських наук, професор

Громадська думка як соціальне явище та об’єкт соціології. Cтруктура, функції та динаміка громадської думки. Основні чинники формування, форми прояву та критерії ідентифікації громадської думки. Методологічне та методичне забезпечення соціологічних досліджень громадської думки. Особливості громадської думки у посткомуністичних суспільствах.

Менеджмент створення подій та їх інформаційної підтримки

 • 2 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

«Подієвий» компонент у практиці паблік рілейшнз. Поняття «новинарна подія», «спеціальна подія». Інформаційний потенціал спеціальних подій. Організація спеціальних подій у практиці PR. Технології організації PR-подій різного призначення. Бюджет, календар-графік, організаційно-технічні питання при підготовці й проведенні ПР-події та її висвітленні в ЗМІ. Оцінка ефективності ПР-події та її інформаційної підтримки.

Основи управлінського консультування

 • 2д семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

Зміст і особливості консультаційних процесів, технологій консультування. Процес надання консалтингових послуг та методів діагностування проблем організації.

Корпоративна соціальна відповідальність

 • 2д семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3 кредиту
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Соціальна відповідальність: основні теоретико-методологічні підходи. Циркулярна модель економіки. Соціальна відповідальність у системі корпоративного управління. Чесні управлінські практики. Права людини і трудові відносини. Соціально відповідальне споживання. Захист навколишнього середовища. Залучення і розвиток громади. Нефінансова звітність. Оцінка ефективності політики та програм із корпоративної соціальної відповідальності. Комунікації з КСВ.

Сучасна прес-служба

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Принципи діяльності прес-служб. Прес-служба державного органу влади. Прес-служба приватного бренду. Прес-служба відомої особистості. Прес-служба міжнародної або благодійної організації.

Технології підготовки та поширення інформаційних PR-матеріалів

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Засади ефективних комунікацій. PR-матеріали для медіа. PR-матеріали для розповсюдження онлайн. PR-матеріали для комунікації безпосередньо з громадськістю (direct public information/mass communication). Особливості поширення PR-матеріалів через різні комунікаційні канали.

Веб- технології в PR

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредитів
 • А.В. Мельник , старший викладач

Загальні засади застосування веб-технологій у PR-діяльності. Практика створення веб-сайтів на онлайн-конструкторах та системах управління контентом (CMS). Основні підходи до просування та оптимізації веб-ресурсів. Аналітика та оцінка ефективності.

Науково-дослідний семінар (сase-studies)

 • 3 семестр, 2 год/тижд., захист тези, 3 кредити
 • О. О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Метод кейсів: витоки, поняття, види, сфери застосування. Завдання і функції PR-діяльності в банківській сфері. Сайт Кабінету Міністрів України: процедури створення і особливості використання. Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.

Проєктна діяльність

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредиту
 • А.Г.Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Планування проєкту. Основні документи проєкту. Презентація та пітчинг проєкту. Управління проєкту. Управління часом у проекті. Управління комунікаціями в проекті. Управління ризиками в проекті.

PR для неурядових організацій

 • 3 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О.В. Чекмишев, д.н. із соц-х ком-й, професор

Роль і місце ГО у суспільстві. Історія появи та становлення третього сектору. ГО у період незалежності України. Третій сектор у сучасній моделі соціальних комунікацій. Особливості методів та технологій комунікації для ГО. Фандрайзинг.

Зв’язки із засобами масової інформації

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • В.Т. Кіпіані, старший викладач

Принципи роботи ЗМІ. Онлайн ЗМІ. Телевізійні ЗМІ. Газети та друкована преса. Радіо як особлива форма ЗМІ. Стратегія і тактика зв’язків зі ЗМІ. Письмові та друковані матеріали. Усне слово. Відеотактика.

Кроскультурні комунікації

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Поняття крос-культурних, міжнародних та мультикультурних комунікацій. Особливості крос-культурних комунікацій. Принципи та правила ефективних крос-культурних комунікацій. Розробка контенту для крос-культурного середовища. Специфіка та крос-культурні особливості використання соціальних медіа.

Інноваційні технології формування та комунікацій стартапів

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • В. А. Цимбалюк, старший викладач

Сутність поняття стартап, його відмінність від бізнесу. Формулювання власних ідей та гіпотез для проектів. Конкурентів продукту. УТП продукту. Розробка бізнес-моделі за методологією Business Model Canvas. Кошторис та P&L майбутнього проекту. Пітч-деки та пітчинг власної ідеї. Розробка MVP продукту

Комунікації для соціальних змін

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні принципи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Основні теорії комунікацій для соціальних змін та поведінкових змін. Пояснення різниці у впливі на поведінку і впливі на зміну ставлення. Обґрунтування правил ефективної комунікації. Основні етапи підготовки комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні змін. Проводення аналізу сильних і слабких сторін комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни. Розробка комунікаційних кампаній, спрямованих на соціальні зміни.

Фандрейзинг

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Цей практичний курс допоможе студентам вивчити як налагодити дієву систему збору коштів на соціальні та благодійні проекти. Студенти вивчать як обрати оптимальний метод фандрейзингу та до якого донора краще звернутися за фінансуванням. У складі команди студенти підготують проектну пропозицію для актуального грантового конкурсу.

Медіасередовище та професіональна комунікація

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • О.В. Чекмишев, д.н. із соц-х ком-й, професор

Роль і місце медіа в суспільстві. Функції, правила і технології комунікації професіональних комунікаторів.

Історія наукового узагальнення практики зв’язків із громадськістю

 • 4 семестр, 2 год/тижд., залік, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Витоки зв’язків із громадськістю у стародавні часи. Практики публічних комунікацій християнської церкви у Середні віки: країни Західної Європи. Особливості практики публічних комунікацій в Україні та їх значення для розвитку науки зв’язків із громадськістю: від Київської Русі до XVIII ст. Практики публічних комунікацій в епоху промислових і соціальних революцій XVIII–XIX ст. та їх наукове узагальнення. Становлення наукових засад і зміцнення статусу зв’язків із громадськістю як професії. Організаційний розвиток системи PR в XX cт. та її глобалізація: наукові висновки. Новітні наукові узагальнення історичної практики збагачення сутнісних характеристик зв’язків із громадськістю як соціального інституту. Сучасні наукові узагальнення практики вдосконалення управління процесом РR: розробка кількісних та якісних показників оцінки ефективності. Історико-системний аналіз публічних комунікацій в Україні в контексті розвитку державності та сучасної цивілізаційної трансформації.