Вступ до зв’язків з громадськістю

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3,5 кредиту
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Сутність зв'язків з громадськістю як сферою діяльності та соціальним інститутом, основними підходами до визначення ПР, його функціями і принципами, історичними моделями. Еволюцію становлення і розвитку професії паблик рілейшнз, сучасні тенденції розвитку системи ПР, її значення у сучасному світі.

Дослідницька та аналітична робота в сфері PR

 • 1 семестр, 3 год/тижд. екзамен, 3,5 кредиту
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Зростання потреби дослідницької роботи у сфері зв’язків з громадськістю як компонента соціальних комунікацій. Моніторинг зовнішнього середовища. Комунікаційний аудит. Соціальний аудит. Типи соціологічних досліджень. Елементи формалізованих досліджень. Переваги та недоліки використання соціологічних досліджень у практиці соціальних комунікацій. Ситуаційний аналіз. Інформаційний аудит та оцінка медіа-портрета організації. Глибинні інтерв’ю та їхній евристичний потенціал. Експертні опитування.

Планування та організація кампаній у сфері зв’язків із громадськістю

 • 1 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 4 кредити
 • О. В. Некрасова, кандидат історичних наук, доцент

Масові PR-кампанії в бізнесі, політиці, соціальній сфері, їхня типологія, завдання. Загальні засади управління PR-процесом. Аналітична робота та методи оцінки ситуації. Визначення загальної стратегії, планування. Мобілізація зусиль на реалізацію PR-програми. Оцінка ефективності PR-програми. Формулювання проблеми та постановка цілей PR-кампанії. Розробка основних стратегій PR-кампанії та тактика їх реалізації. Організація співпраці зі ЗМІ під час PR-кампанії. Бюджет, календар-графік та методи оцінки результативності PR-кампанії.

Інтегровані комунікації

 • 1 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність і складові інтегрованих комунікацій, їх роль у формуванні репутації компанії. Моделі сприйняття комунікації цільовими групами. Стратегії інтегрованих комунікацій.

Кризові комунікації

 • 2 семестр, 2 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс надає теоретичні знання та практичні навики необхідні для передбачення, запобігання та вирішення кризових ситуацій в державному, комерційному та громадському секторі. Завдяки використанню формату ділових ігор студенти оволодіють практичними інструментами взаємодії із мас медіа та комунікації в соціальних мережах під час кризи

Комунікації в інтернет-середовищі

 • 2 семестр, 2 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • Д.Л.Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

Курс допоможе студентам зрозуміти особливості комунікації в соціальних медіа та Інтернет. Студенти отримають навики планування комунікаційних кампаній в соціальних медіа, виробництві контенту та взаємодії з інфлуенсерами. У складі команди ви матимете нагоду спланувати кампанію он-лайн активізму.

Методологія та організація наукових досліджень

 • 2 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • О .О. Сусська, доктор соціологічних наук, доцент

Поняття теорії, методології і технологій наукового дослідження. Наукові основи досліджень соціальних процесів. Принципи, правила і методи наукових досліджень. Категорії соціального пізнання: закони, правила, принципи формування і класифікації. Наукова діяльність у сфері управління та паблік рілейшнз. Принципи і методи збору, обробки і аналізу наукової інформації. Основні етапи організації наукового дослідження.

Діджитал комунікації

 • 2 семестр, 3 год/тижд., залік, 4 кредити
 • А.В. Мельник , старший викладач

Загальні засади управління PR-кампаніями у цифровому середовищі та основні інструменти digital-комунікацій. Стратегія і тактика у digital-комунікаціях. Соціальні мережі та месенджери. Відеохостинги та стрімінгові сервіси. Моніторинг, аналітика, оцінка ефективності та звітність у digital-комунікаціях. Веб-інструменти.

Копірайтинг

 • 2 семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Аналіз комунікаційних завдань та цільової аудиторії. Розробка та аналіз контенту. Робота з ключовими повідомленнями. Правила створення ефективних заголовків. Особливості контенту для соціальних мереж. Специфіка публічних виступів, підготовка інформаційних повідомлень, особливості публічних презентацій.

Урядові комунікації

 • 2 семестр, 3 год/тижд., екзамен, 3 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Сутність та принципи урядових комунікацій. Особливості урядових комунікацій. Комунікаційні стратегії та комунікаційні канали урядових органів. Сутність менеджменту новин. Державна комунікаційна політика: міжнародний досвід. Формування державного брендінгу. Перспективи розвитку урядових РR.

Правові та етичні стандарти РR- діяльності

 • 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • А. Г. Зінченко, кандидат історичних наук, доцент

Етичні принципи РR-діяльності. Підвищення стандартів РR-діяльності. Міжнародні, регіональні та національні кодекси етики та професійної поведінки у сфері РR. Стан інституціоналізації РR в Україні. Правові основи діяльності PR-фахівця в Україні

Організація роботи агентства та служби зв’язків із громадськістю організацій

 • 2д семестр, 4 год/тижд., залік, 3 кредити
 • Д. Л. Коник, кандидат соціологічних наук, старший викладач

В рамках курсу студенти ознайомляться з сучасними вимогами до піарників, якими навиками та кваліфікаціями має володіти працівник внутрішнього комунікаційного відділу та PR-агенції. Студенти навчаться налагоджувати комунікацію із замовниками PR-агенцій та у складі команди підготують пропозицію на тендер по закупівлі PR-послуг. Разом з однією із провідних PR-агенцій буде проведена дискусія про кар’єру та професійний розвиток у сфері комунікацій.

Внутрішньокорпоративні зв’язки з громадськістю

 • 3 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • Л. І. Зябрев, маґістр бізнес-адміністрування, старший викладач

Внутрішньокорпоративні зв’язки з громадськістю (ВКЗГ). Корпоративна культура. Як вона формується засобами ВКЗГ. Місія, бачення та цінності – важливість для ВКЗГ. Кампанії для ВКЗГ. ВКЗГ під час трансформацій. Ключові повідомлення для ВКЗГ. Лінійна комунікація у ВКЗГ. Інтранет. Події. Корпоративне відео. Канали комунікації ВКЗГ. Корпоративне видання. Методи оцінювання ефективності ВКЗГ. ВКЗГ у мультикультурному середовищі.

Репутаційний менеджмент

 • 3 семестр, 3 год/тижд., залік, 3,5 кредиту
 • М. Томко, старший викладач

Брендінг. Репутація. Сутність репутаційного менеджменту, його складові. Методологія та технології формування репутації.

C4D: комунікації задля сталого розвитку / C4D: Communication for Development / (англ. мовою)

 • 4 семестр, 3 год/тижд., залік, 3 кредиту
 • І.І. Тітаренко, кандидат педагогічних наук, доцент

Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв’язків із громадськістю

 • 4 семестр, 4 год/тижд. екзамен, 4 кредити
 • В. Г. Королько, доктор філософських наук, професор

Сучасний стан пошуку підходів до вимірювань у сфері PR. Ключові передумови, принципи та чинники оцінювання PR-програми. Складові процесу оцінювального дослідження PR-програми. Кількісні та якісні методи вимірювання вихідної PR-продукції. Методи вимірювання експонування повідомлення. Методи вимірювання рівня розуміння, усвідомлення та ставлення до повідомлення. Вимірювання зміни установок і поведінки цільової громадськості (Impact Objectives або ефективність PR-кампанії). Ціннісні інтерпретації результатів тривалих PR-стосунків. Оцінювання ефективності ініціатив з КСВ. Міжнародний імідж України (оцінка урядових PR-зусиль з його поліпшення).