Кваліфікаційна робота

  • 8д семестр, захист тези, 12 кредитів
  • викладачі кафедри